Foranalyse

Arbejdsgruppen anbefaler at vi arbejder videre med at etablere fjernvarme i Rørvig

Den foreløbige model går ud på at vi finder et sted til en varmecentral i stil med det varmeværk de har i Egebjerg – og at vi etablerer et forsyningsnet med et nedgravet rørsystem i Rørvig, der deles ind i 6 “varmedistrikter”. De foreløbige beregninger viser, at det kan lade sig gøre. Hvis der ikke er tilsluttede nok i et varmedistrikt, kommer ejendommene i det varmedistrikt ikke med i den endelige løsning. Hvis der til gengæld kommer en vej eller to med tilslutninger nok, vil modellen blive ændret.

Her er den foreløbige model, hvor du kan zoome ind og se hvilke varmekilder, der er registret i BBR til de enkelte ejendomme.

4581 varmedistrikter januar 2019 oplæg

Her er et link, så du kan få fat i den foreløbige model over varmedistrikter i fuldskærm.

Hvad har de gjort i Egebjerg?

Tag med på studietur til Egebjerg Nærvarme og få svar på disse spørgsmål:

  1. Hvad fylder det hos forbrugeren?
  2. Hvordan virker varmeværket?
  3. Hvorfor flis?

Vi har undersøgt en række muligheder

Fremtidens klimavenlige energi kommer fra naturlige kilder som solen, vinden, vandet og jorden.  Solpaneler, vindmøller og varmepumper leverer allerede en del af vores forbrug og breder sig hurtigt. Teknologien er i rivende udvikling.

Derfor er det usikkert at basere et mindre varmeværk på en teknik, der kan være forældet, uhensigtsmæssig eller for dyr om nogle få år.  Men i stedet for bare at vente kan vi begynde med det økonomisk og teknisk sikre — og så være klar til omstilling.

Rørene til fremførsel af varmt vand forældes ikke og fungerer uanset hvilken varmekilde, der anvendes.  Varmeværket kan benytte den gennemprøvede teknik for mindre værker, som vi bl.a. kender fra Egebjerg, hvor der benyttes flis.  Og det kan let omstilles til den teknik, som om en årrække vil være mere hensigtsmæssig, grøn og prisbillig.

Så løsningen kan være at få rørene i jorden og flis-værket op at køre så hurtigt som muligt.  Flis kan fås  forskellige steder på Sjælland, og grenpladsen i Rørvig har en del.

Her et overblik over mulighederne

Varmemuligheder version 2

Og du kan se det og downloade på “fuld skærm” på dette link

Her er den foreløbige vurdering

Varmemuligheder - valg

Og du kan få fat i det her

Der er “ingen fordele” ved en transmissionsledning fra Nykøbing til Rørvig

Arbejdsgruppen 4581 varme besøgte Nykøbing Sj. varmeværk på Getsøvej 14. november 2018. Vi spurgte driftleder Klaus Hansen om hvilke fordele, der er ved at trække en tranmissionsledning fra Nykøbing til Rørvig. “Ikke nogen” sagde han og uddybede det med den ringe sikkerhed, kravet om udbygning af kapaciteten i Nykøbing og så en etableringsudgift på transmissionsledningen på 21 mio. kr.