Klima

Hvad betyder det for klimaet, hvis Rørvig erstatter oliefyrene med fælles bæredygtig fjernvarme?

Direktøren for Odsherred Forsyning, Ghita Hansen, svarede på spørgsmålet 13. december 2018.

Rørvig er en “olielandsby”

I Odsherred er der fjernvarmebyer, naturgasbyer, olielandsbyer og landdistrikter. Rørvig er en olielandsby og vi er den olielandsby i Odsherred, der har den største udledning af drivhusgasser. Der er mange gode grunde for at etablere bæredygtig fjernvarme i Rørvig – og klimaet er en af dem.

Rapport med varmedata for Odsherred

Klik her og se rapporten her over olielandsbyer med mere

Skal vi starte med varme på Sjællandsk flis?

Vi kan starte med et varmeanlæg baseret på god, anvendelig sjællandsk tørflis, som findes i rigelige mængder og til fornuftig pris.  Bare flis fra grenpladsen i Rørvig kan give fjernvarme til mindst 200 husholdninger, hvis kvaliteten er god nok.  Det skal undersøges nærmere.

Små anlæg med flis er der stor og god erfaring med.  Hvis vi starter med det – og afskriver det over 10 år – kan vi derefter skifte til den bæredygtige varmekilde, som til den tid er blevet mest  stabil og bæredygtig.

Varmeværket er halvdelen af etableringsudgiften. Den anden halvdel er ledningsnettet – som kan afskrives over meget længere tid, op til 50 år.

Med 10 års “afbetaling” på værket og op til 50 på rørene kan opnås en pris, der måske ligger under og i hvert fald ikke over, hvad de fleste i Rørvig i dag betaler for varmen.

Egebjerg fjernvarme er startet med et anlæg baseret på flis.