Kalender

Planlagt

15. januar 2019: Borgerne i varmedistrikterne i Rørvig modtager invitation til borgermødet 7. februar med kommunal e-post.

Der bliver opslag på facebook om borgermødet frem mod 7. februar.

Vi omdeler formentlig også folder med invitation til de, der ikke modtager e-post.

31. januar 2019: Udsending af nyhedsbrev til de, der selv har meldt sig til.

7. februar 2019 klokken 19: Borgermøde på Sognegården.

12/2 klokken 10: Møde i arbejdsgruppen på Rådhuset med evaluering af borgermødet og plan for det videre arbejde.

2019: Analyser og beslutninger

 1. Hvor mange er interesseret?
  Overblik i de kommende måneder over, hvor mange der er interesseret i deltagelse i fjernvarmeprojektet. Hvis der er tilstrækkelig interesse, følger de næste punkter:
 2. Udarbejdelse af et projektforslag
  Dimensionering, placering og indretning af anlægget til brug for det videre arbejde. Heri indgår bruger- og selskabsøkonomi samt samfundsøkonomiske beregninger. 
 3. Myndighedsarbejde
  – udarbejdelse af lokalplan
  – VVM-screening af ledningsføringen (der skal formentlig ikke udarbejdes en egentlig VVM-rapport)
  – godkendelse af projektet efter varmeforsyningsloven, især baseret på de samfundsøkonomiske beregninger
  – offentlig høringer og godkendelser i Kommunalbestyrelsen 
 4. Finansiering
  Forventet finansiering af kommunekredit med kommunen som garantistiller. Godkendelse af garantistillelsen af Kommunalbestyrelsen. 
 5. Udbud af opgaven
  Udbud og detailprojektering anlæg og ledningsføringen. 
 6. Byggetilladelse
  Byggetilladelse, udstedt af kommunen. 
 7. Byggeri
  Bygning af anlæg og ledningsnet.

Projektforslag, myndighedsarbejde og finansieringen. Det er de faser, der tager længst tid.

Måske kan hele opgaven klares på ca. 1 år – måske halvanden år.

2020: Etablering

Beskrivelse kommer forhåbentlig ultimo 2019.